Staropramen Experience Promo, Zlín

08.06.2018 18:00

Smíchovská Naše Hospoda Zlín, Na Honech I/5541, Zlín

solo produkce (akordeon, kytara + zpěv) na marketingové akci pivovaru Staropramen

___________________________________________________________________________________________