30.3. 20:30  Eric Clapton's Birthday Concert

                           Praha, Malostranská beseda  - VYPRODÁNO!

 
 

23.5. 20:30  Bob Dylan's Birthday Concert

                           Praha, Malostranská beseda